Server Protection

Sophos Central Device Encryption
Sophos Central Device Encryption เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Sophos ที่ช่วยในการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Full disk Encryption เพื่อช่วยในการเข้าถึงไฟล์ภายในเครื่องหรือการนำไฟล์ออกไปใช้งานได้ Sophos Central Device Encryption โดย Windows BitLocker และ macOS FileVault จะถูกควมคุมผ่าน Sophos Central เพียงที่เดียวเพื่อง่ายต่อการจัดการและการกู้คืนพาสเวิร์ดในการเข้าถึงข้อมูล