Video Conference

Video Conference (การประชุมทางไกล) คือ การนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่กันคนละสถานที่ ไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ การส่งข้อความและภาพสามารถส่งได้ทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบเครือข่าย และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ เพื่ออภิปรายร่วมกันได้เพื่อสนับสนุนในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
มองภาพง่ายๆ เช่นงานประชุมหรือการเรียนการสอนที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุดได้มาประชุมเสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน มีประธานในการประชุม สามารถ share งานต่างๆในแต่ละจุดให้เห็นเหมือนกัน เสนอผ่านความเห็นต่างๆได้ เช่น การ Share Whiteboard, PowerPoint, Worksheet เป็นต้น งานประชุมหรืองานการเรียนการสอน สามารถดำเนินไปได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Video Conference หรือ Video Collaboration มีอุปกรณ์เบื้องต้นดังต่อไปนี้
 • (On-Premise system) ชุดอุปกรณ์ Codec ระบบบีบอัดข้อมูลและรับส่ง เพื่อจัดการระบบการประชุม
 • (On-Cloud system) Software สำหรับการทำ Video Conf. เช่น MS Team, Webex, Blujeans, Zoom เป็นต้น พร้อมกับอุปกรณ์ Computer
 • กล้องจับภาพ (Camera) ไมล์และลำโพง (Speaker) สำหรับทั้งสองฝั่ง
 • อุปกรณ์นำเสนอต่างๆ เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องนำเสนอวัตถุ 3 มิติ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เป็นต้น
 • จอรับภาพ โดยทั่วไปจะเป็น TV หรือจอฉากใหญ่ที่รับภาพจาก Projector และอาจเพิ่มได้ตามขนาดห้อง หรือขนาดความจุผู้เข้าประชุม ซึ่งเพิ่มเป็นถึง 4 จอ คือ จอภาพสำหรับนำเสนอ, จอผู้พูดฝั่ง Near, จอผู้พูดฝั่ง Far และ จอบันทึกการประชุม
 • กรณีเป็นห้องขนาดใหญ่ จะมีอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงชุดประชุมเพิ่ม ซึ่งมีทั้งเครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียง เครื่องผสมสัญญาณเสียง ลำโพงและ ไมโครโฟนอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบ Video Conference เหมาะกับ
 • การศึกษาทางไกล หรือสถาบันผู้ที่มีผู้เรียนจำนวนมาก ซึ่งจะเปิดให้โต้ตอบกันได้ระหว่างอาจารย์กับนักเรียนที่อยู่ต่างที่กัน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ต้องมีการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการเสนอสินค้าใหม่ หรือการอบรมที่จัดให้หลายๆแห่งพร้อมกัน ก็สามารถทำได้ง่าย สะดวกมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตอบสนองหรือซักถามได้ รวมถึงการจองเวลาเพื่อเข้าประชุมก็ทำได้ง่ายทันที
 • การใช้ในกลุ่มครอบครัว บางครั้งโทรศัพท์อาจจะไม่เพียงพอ อยากจะมีกิจกรรมร่วมกัน มีผลงานที่อยากโชว์ ก็สามารถทำผ่านระบบนี้ได้
 • การแพทย์ ห้องผ่าตัดระยะไกล บางครั้งในสถานที่แพทย์ยังไม่มีความชำนาญในเคสเฉพาะทาง ระบบนี้จะช่วยย่นระยะเวลาที่ศาตราจารย์คนที่ชำนาญเฉพาะทางต้องเดินทางมาเพื่อรักษาคนไข้ในเคสนี้ ซึ่งระบบนี้จะคอยช่วยให้การโต้ตอบระหว่างแพทย์ รวมถึงการฉายภาพในห้องผ่าตัด เพื่อช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างแม่นยำ
 • การทำงานที่บ้าน (Work From Home) หรือทำงานนอกสถานที่เพื่อการเชื่อมต่อตลอดเวลา