Home / Event / Cisco Security เตือนภัยแฝงใน “Free Wi-Fi” อาจได้ของแถมติดอุปกรณ์มาโดยไม่รู้ตัว

Cisco Security เตือนภัยแฝงใน “Free Wi-Fi” อาจได้ของแถมติดอุปกรณ์มาโดยไม่รู้ตัว

Aug
28

Cisco Security ส่งคำเตือนถึงผู้ใช้งาน Wi-Fi ฟรีในการทำงานนอกสถานที่ หรือเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นประจำให้ระวัง “ของแถม” ที่อาจตามมาจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี เพราะอาจนำไปสู่การสร้าง “จุดอ่อน” ให้กับเครือข่ายองค์กรได้อย่างไม่คาดคิดเมื่อกลับสู่ที่ทำงาน

นอกจากนี้ ผลการสำรวจของ Cisco พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 60 % ต่างยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi ก่อนเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงพักร้อน หรือในช่วงที่ทำงานอยู่ก็ตาม แม้ว่าอีก 69 % จะยืนยันว่าองค์กรผู้ว่าจ้างเคยเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจมาจากการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อจากระยะไกลเพื่อทำงานก็ตาม

hr_entrepreneurs_in_residence

Top